+32 3 776 27 17

Retour

De consument heeft het recht aan Re.Si Bike mee te delen dat hij afziet van de aankoop binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Re.Si Bike en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Re.Si Bike. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier ( DHL,…) te worden terugbezorgt. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking ( of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld

Login

Lost your password?